COVID-19
VELJA OD 1. JUNIJA 2020

PRIPOROČILA ZA OBISKOVALCE

1. Ne hodite v športni center, v kolikor imate znake akutne okužbe dihal.

2. Ob prihodu v športni center in med samo vadbo si roke razkužujete z razkužili, ki se nahajajo po centru. Priporočeno je tudi pogosto umivanje rok z milom.

3. Vzdržujte zadostno medosebno razdaljo: v mirovanju vsaj 1,5 oz. 2 m, v gibanju večjo.

4. Pred in po končani uporabi naprave in pripomočke razkužite z razkužili, ki se nahajajo v fitnes prostoru in dvorani za vodene vadbe.

5. V fitnesu in na vadbah je obvezna uporaba brisače. Priporočamo pa uporabo dveh brisač in sicer eno za naprave in eno za osebno higieno.

6. Na vadbah je priporočena uporaba lastne vadbene blazine.

7. Upoštevajte higieno kihanja in kašlja.

8. Garderobe in tuši so na razpolago z upoštevanjem NIJZ priporočil.

9. V toaletne prostore vstopate posamezno.

10. Dosledno upoštevajte navodila zaposlenih v športnem centru.