COVID-19
VELJA OD 22. FEBRUARJA 2021

PRIPOROČILA IN NAVODILA ZA OBISKOVALCE

1. Ne obiskujte športnega centra, v kolikor imate znake akutne okužbe dihal.

2. Uporaba in pravilna namestitev zaščitne maske je obvezna ob vstopu v športni center, na hodnikih, v garderobi in v sanitarijah. Snamete jo lahko le med samo vadbo. Če med samo vadbo ne morete držati medsebojne razdalje 2 metrov, je uporaba maske obvezna,

3. Ob prihodu v športni center roke razkužite z razkužili, ki se nahajajo pri vhodu.

4. Na vadbo prihajajte pravočasno. V garderobi in na hodniku se ne zadržujte po nepotrebnem.

5. Čas obiska centra omejite na 90 minut.

6. Ves čas vzdržujte zadostno medsebojno razdaljo: v mirovanju vsaj 2 m, v gibanju večjo.

7. Pred in po končani uporabi naprave in pripomočke razkužite z razkužili, ki so na voljo po centru.

8. Med vadbo je obvezna uporaba brisače. Priporočamo pa uporabo dveh brisač in sicer eno za naprave in eno za osebno higieno.

9. Na sami vadbi je priporočena uporaba lastne vadbene blazine in vadbenih elastik.

10. Upoštevajte higieno kihanja in kašlja.

11. Prostore redno prezračujemo, zato svetujemo uporabo toplejših športnih oblačil.

12. V toaletne prostore vstopate posamezno. Tuši so odprti za uporabo. 

13. Priporočamo brezkontaktno plačevanje.

14. Dosledno upoštevajte navodila zaposlenih v športnem centru.