TIMSKI TRENING

Timski trening predstavlja zelo oseben pristop k treningu, ki zaradi manjšega obsega sočasno vadečih (do 12 oseb) še vedno omogoča pristop trenerja do vsakega vadečega na ravni osebnega trenerstva tekom samega treninga.  Gre torej za obliko treninga, ki ima dodano vrednost v neposrednem kontaktu vadečega z osebnim trenerjem in posledično tudi v večjih doprinosih in rezultatih treninga. Tovrstna oblika treninga omogoča dostop do osebnega trenerja za bistveno nižjo ceno, kot če si ga posameznik plačuje sam, saj je v tem primeru v igri ekonomija obsega. Če si torej želite osebnega trenerja, a si ga ne morete privoščiti, potem je timski trening prava rešitev za vas.

Timski trening predstavlja idealno kombinacijo obeh svetov, in sicer sveta osebnega trenerstva in sveta skupinskih treningov z izredno učinkovitim efektom skupine. Ko ljudje pričnejo trenirati v skupinah, se stkejo poznanstva, prijateljstva – kar pripomore k temu, da vadeči postane redni obiskovalec treningov. Posebnost timskih treningov je tudi v sami obliki le-teh. Treningi so intenzivejši, polni izziva, zabavni in prepojeni s timskim vzdušjem. Primeri timskih treningov so GRIT, BOOTCAMP, TRX,…